საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ყველა ქვეყანა კორესპონდენციას საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლაზე, რომელსაც მოიცავს საქართველოს ორმაგი დაბეგვრის და საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლის შეთანხმებები და სხვა საგადასახადო ურთიერთდახმარების შეთანხმებები, ასევე ურთიერთშეთანხმების პროცედურების წარმართვაზე, უგზავნის შემდეგ უფლებამოსილ პირებს:

ზაზა თაბაგარი                                                                                                                                           

ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი                                                                                                                                               

 • მის: ვ. გორგასლის ქ. N 16, 0114, თბილისი, საქართველო                                                                                             
 • ელ. ფოსტა:z.tabagari@rs.ge
 • ტელ: +995 (32) 2261106                                                                                             
 • ფაქსი (+995) 322 226 25 85                                                                                              
 • სოფიო წერეთელი                                                                                                                                                                

  ანალიტიკური დეპარტამენტის საგადასახადო რისკების მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 • მის: ვ. გორგასლის ქ. N 16, 0114, თბილისი, საქართველო                                                                                             
 • ელ.ფოსტა: s.tsereteli@rs.ge                                                                                            
 • მობ: +995( 577) 053638                                                                                             
 • ტელ: +995(32) 2262588                                                                                             
 • ფაქსი: (+995) 322 226 25 85                                                                                             
 • text