საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ქ. რუსთავი

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს რუსთავის ცენტრალური ფილიალი (დეპარტამენტი)

•           ქ. რუსთავი, წითელი ხიდის გზატკეცილის 21-ე კმ.

ქ. ფოთი

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს განყოფილება.

•           ქ. ფოთი ჭავჭავაძის ქ№146 

ქ. ზუგდიდი

 სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ზუგდიდის მომსახურების ცენტრი

•           ქ. ზუგდიდი, შ. ხუბულავას ქ. N9,

ქ. ოზურგეთი

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ოზურგეთის მომსახურების ცენტრი.

•           ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, მე-2 ქ. N2,

ქ. ქუთაისი

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ქუთაისის მომსახურები.

•           ქ. ქუთაისი, სულხან საბას გამზ. N19ბ,

ქ. თელავი

 სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთის რეგიონალური დეპარტამენტის თელავის მომსახურების ცენტრის (სამსახური) შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის) - ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. N95,

ქ. ახალციხე

სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილება - ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2,

text