საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ქუთაისის განყოფილება

სამუშაო დრო: ორშაბათი - შაბათი: 10:00 – 18:00                                   

ტელეფონი: +995 (32) 226 26 57

მისამართი: ქ. ქუთაისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა 5                                    

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


ახალციხის განყოფილება

სამუშაო დრო: ორშაბათი - შაბათი: 10:00 – 18:00                                                                                

ტელეფონი: +995 (32) 226 22 87                                                                      

მისამართი: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 41        

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


თელავის განყოფილება

სამუშაო დრო: ორშაბათი - შაბათი: 10:00 – 18:00                                                                   

 ტელეფონი: +995 (32) 226 22 87

მისამართი: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 41                                                                

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


რუსთავის განყოფილება

სამუშაო დრო: ორშაბათი - პარასკევი: 09:30 – 17:00; შაბათი: 10:00 -16:00

ტელეფონი: +995 (32) 226 22 37                                                                                          

მისამართი:ქ. რუსთავი, კოსტავას ქუჩა 36                                                                     

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი 2“

სამუშაო დრო: ორშაბათი - შაბათი: 10:00 – 18:00

ტელეფონი: +995 (32) 226 27 67

მისამართი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი“

სამუშაო დრო: ორშაბათი-შაბათი 10:00 - 18:00

ტელეფონი: +995 (32) 226 27 74

მისამართი: ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი“

სამუშაო დრო: სრული კვირა (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით) 24  საათი.

ტელეფონი: +995 (32) 226 28 57;                                                                                                               მისამართი: ქ. ფოთი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა 32

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი“

სამუშაო დრო: 24 საათიანი სამუშაო დრო ორშაბათი 10:00 საათიდან - შაბათის 18:00 საათამდე ( არასამუშაო დროს მხოლოდ კანონით განსაზღვრული პრიორიტეტული საქონლის გაფორმება)

ტელეფონი: +995 (32) 226 27 55; +995 (32) 226 27 56;

მისამართი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის 106-ე კმ.

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“

სამუშაო დრო: 24 საათაინი სამუშაო დრო ორშაბათი 10:00 საათიდან - შაბათის 18:00 საათამდე (სამუშაო დღეებში 18:00-ის შემდეგ შესაძლებელია მხოლოდ პრიორიტეტული ტვირთის გაფორმება)

ტელეფონი: +995 (32) 226 28 10; +995 (32) 226 28 11

არასამუშაო საათების პერიოდშიც (შაბათის 18:00 საათიდან, ორშაბათის 10:00 საათამდე) წითელ-ყვითელ დერეფანში მოხვედრილი ტვირთის გაფორმების პროცედურების დასრულება და ასევე ლოჯისტიკური მომსახურება არის შესაძლებელი.                                                                    

ტელეფონი: +995 (32) 559 04 19 71

სასაქონლო ოპერაციების სამმართველო                                            

ტელეფონი: +995 (32) 226 27 84

მისამართი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის 36-ე კმ.

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


ელექტრონული გაფორმების ეკონომიკური ზონა - eGez"

სამუშაო დრო: ორშაბათი - შაბათი: 10:00 – 18:00

ტელეფონი: +995 (32) 226 18 45


საფოსტო გზავნილების საბაჟო კონტროლის სამმართველო

სამუშაო დრო: 24/7 (სრული კვირა) (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უქმე დღეების ჩათვლით).

ტელეფონი: +995 (32) 2 299  299                                                             

მისამართი: ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

იხ. რუკა: შემოსავლების სამსახური


text