საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ვლადიმერ ხუნდაძე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

v.khundadze@rs.ge

(+995 32) 2 26 11 03

დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი და ასევე, არის სპეციალობით - სამართალმცოდნე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი. კარიერა დაიწყო 2001 წლიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მთავარი ინსპექტორის თანამდებობაზე, 2004-2012 წლებში დასაქმებულია სხვადასხვა ორგანიზაციაში, მათ შორის საბაჟო-საბროკერო კომპანია გრინლაინში ჯერ საბროკერო სამსახურის უფროსის, შემდგომ დირექტორის თანამდებობაზე, ასევე დასაქმებული იყო შპს ბურჯსა და ა(ა)იპ ასოცაცია ატუ-ში, მათ შორის საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვებისა და საბაჟო ფორმალობების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსად, ასევე დასაქმებული იყო აპკო ვორლდვაიდ ინკ-ის ფილიალი საქართველოში საბაჟო და სატრანსპორტო საქმის მენეჯერის თანამდებობაზე. 2012 - 2017 წლებში დასაქმებულია შემოსავლების სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, ხოლო შემდგომ 2017 წელსვე კარიერას აგრძელებს სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე, იმავე წელს 2019 წლის აპრილის თვემდე ხდება შპს საქართველოს ფოსტის გენერალური დირექტორის მოადგილე, ხოლო 2019 წლის აპრილის თვიდან იკავებს სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას.
text