საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

პაატა კილაძე

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

P.Kiladze@rs.ge

(+995 32) 2 26 24 86

1994 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი. 2001-2004 წლებში სწავლობდა შოთა რუსთაველის სახელობის საერო უნივერსიტეტში, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე. პაატა კილაძემ კარიერა 1994 წლიდან დაიწყო, ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციულ ინსპექციაში, სადაც მუშაობდა განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე. შემდგომ წლებში იყო საქართველოს კონტროლის პალატის ქვემო ქართლის ბიუროს მთავარი ინსპექტორი. 2000 წლიდან იგი კვლავ ქ. რუსთავის მერიაში აგრძელებს კარიერას, ამჯერად ეკონომიკისა და ეკონომიკური რეფორმების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე, ხოლო 2001-2007 წლებში, მისი პროფესიული წინსვლა იწყება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, სადაც პაატა კილაძე სხვადასხვა პერიოდებში არის ქ.რუსთავის საგადასახადო ინსპექციის უფროსის მოადგილე, მომსახურების სამმართველოს უფროსი და მონაცემთა დამუშავების განყოფილების უფროსი. 2007 წლის შემდგომ, იგი საქმიანობას იწყებს შ.პ.ს ,,CPG“ საანგარიშსწორებო ცენტრში (ცენტრის უფროსის თანამდებობაზე). 2008 წლიდან ბრუნდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში, სადაც მუშაობას იწყებს ქ.რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) მოადგილის (შემდგომში უფროსის), ხოლო მომდევნო წლებში - ქ. თბილისის რეგიონალური ცენტრში, უფროსის მოადგილის, შემდგომში უფროსის და სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციებზე. 2011-2014 წლებში იგი ხელმძღვანელობს სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდსა“ და სსიპ ,,ტექნოლოგიურის განვითარების ფონდს“. 2014 წლიდან საქმიანობას განაგრძობს შპს „მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრის საუნივერსიტეტო კლინიკის“ ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე. 2018 წლიდან პაატა კილაძე დაინიშნა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩევლის, ხოლო შემდგომში სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის მრჩევლის თანამდებობებზე. 2018 წლის სექტემბრის თვიდან - 2021 წლის იანვრის თვემდე იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი. 2021 წლის იანვრის თვიდან - 2021 აგვისტოს თვემდე იყო სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე. 2021 წლის 17 აგვისტოდან დაიანიშნა სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე.
text