საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ლევან კაკავა

სამსახურის უფროსი

l.kakava@rs.ge

(+995 32) 2 26 11 02

სპეციალობით სამართალმცოდნეა, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი. კარიერა დაიწყო 2002 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლის პოზიციაზე, ხოლო 2004 წლიდან - 2017 წლის ჩათვლით მუშაობას აგრძელებს ფინანსთა სამინისტროს შემადგენლობაში შემავალ საგამოძიებო დეპარტამენტებში, სადაც დასაქმებული იყო სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის 2014 წლიდან ხდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი. 2017 წელს იკავებს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილის, ხოლო შემდგომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას, ხოლო 2019 წლის ნოემბრის თვიდან ხდება ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.
text